“ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” มอบแท็งก์น้ำ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 2 อำเภอ จ.ยะลา

กาชาดยะลา มอบแท็งก์น้ำ“ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 2 อำเภอ ในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนน้ำสะอาด

ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ส่งมอบและตรวจรับแท็งก์น้ำตามโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม”

สำหรับผู้ประสบสาธารณภัยที่เป็นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำสะอาด จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกาบัง และอำเภอยะหา ซึ่งได้รับการสนับสนุนแท็งก์น้ำ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานคอนกรีตในราคาฐานละ 4,000 บาท จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมี ปลัดตำบล ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอกาบัง และอำเภอยะหา มารับมอบและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

 

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar