หอการค้า MCC เสนอต้องการแรงงานไทยกว่า 200 คน หวังแก้ปัญหาคนว่างงาน พร้อมสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพเชฟประกอบอาหารไทยสู่สากล

นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะฯ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมหารือแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาด้านการค้าการลงทุนร่วมกับหอการค้ามาเลเซีย – จีน ณ สำนักงานหอการค้ามาเลยเซีย – จีน Malaysia -China Chamber Commerce (MCC) โดยมี Mr. Loo Kok Seong ประธานหอการค้ามาเลเซีย – จีน และคณะผู้บริหารฯ ร่วมให่การต้อนรับ

สำหรับการหารือครั้งนี้ผู้แทนหอการค้ามาเลเซีย – จีน ได้มีข้อเสนอถึงความต้องการแรงงานไทยกว่า 200 คน เพื่อเตรียมพื้นที่ในการรองรับนำมาฝึกทักษะและพัฒนาฝืมือการเป็นเชฟประกอบอาหารไทยในประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะเมนูต้มยำกุ้งและผัดไทย ซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากในประเทศมาเลเซียรวมถึงต่างประเทศทั่วโลก โดยมีค่าแรงขั้นต่ำ 4,000 ริงกิต คิดเป็นเงินไทยกว่า 30,000 บาท/เดือน และจะต้องมีใบรับรอง Certificate ที่ผ่านการเป็นเชฟจากองค์กรหรือหน่วยงานที่สามารถรับรองประสบการณ์ทำงานอย่างถูกต้อง

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จากประเด็นการหารือดังกล่าว ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเร่งพิจารณาและเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานอาชีวะศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาและร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้สามารถผลิตแรงงานตามความต้องการ หวังแก้ไขปัญหาคนว่างงานที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 รวมถึงคนที่ไม่มีงานทำ ให้มีอาชีพมีรายได้และพัฒนาฝีมือกลุ่มคนเหล่านี้ให้เทียบเท่าในระดับสากลได้ต่อไป

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ