การไฟฟ้าร่วมกับ มรย. ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามหลักวิศกรรม ตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าอาคารขนาดใหญ่

อาจารย์ ดร. ปรีชา พังสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คุณวิโรจน์ ศักดิ์สองเมือง เจ้าหน้าที่ระบบไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมกับ คุณวิโรจน์ ธรรมประพัทธ์ รองผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดยะลา ด้านเทคนิค พร้อมด้วยพนักงานจากการไฟฟ้าเขาตูม จำนวน 30 คน

ดำเนินการตรวจวัดและทดสอบตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า อุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,250 kVA และตู้เมนไฟฟ้าประจำอาคาร (MDB) ของอาคารชุดที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำรุงรักษาประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าอาคารขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานที่กำหนด

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ