คณะกรมการพัฒนาที่ดินของรัฐบาลกลางประเทศมาเลเซียเยือน ศอ.บต. หารือการรับสมัครแรงงานไทยเพื่อไปทํางานในกรมการพัฒนาที่ดินฯ และในสวนยางพารา หลังมาเลเซียขาดแคลนคนกรีดยาง

คณะกรมการพัฒนาที่ดินของรัฐบาลกลางประเทศมาเลเซียเยือน ศอ.บต. หารือการรับสมัครแรงงานไทยเพื่อไปทํางานในกรมการพัฒนาที่ดินของรัฐบาลกลางและทํางานในสวนยางพารา หลังมาเลเซียขาดแคลนคนกรีดยาง

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ มิสเตอร์ อิซฮาม มุสตาฟา รองอธิบดี กรมการพัฒนาที่ดินของรัฐบาลกลางประเทศมาเลเซีย (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan : FELDA) และคณะ ซึ่งเข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต. เพื่อหารือเรื่องการรับสมัครแรงงานไทยเพื่อไปทํางานในกรมการพัฒนาที่ดินของรัฐบาลกลางและทํางานในสวนยางพารา ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมี นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดาโต๊ะ ศรี ฮัจญี ฟาดิลละห์ บิน ฮัจญี ยูโซ๊ะ (YB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof) รัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงโยธาธิการมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี

ซึ่งทาง ศอ.บต. ก็ได้ร่วมต้อนรับด้วยและได้มีการหารือกันหลายเรื่อง ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางกรมการพัฒนาที่ดินของรัฐบาลกลางประเทศมาเลเซียเองก็ได้มาร่วมหารือกับ ศอ.บต. ในวันนี้ และเมื่อไม่นานมานี้เองทางเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยท่านก็ได้มาเยี่ยม ศอ.บต. ด้วย และได้พูดคุยถึงการหารือในหลายๆด้าน ทั้งด้านการค้าชายแดน และด้านการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ทางคณะได้เข้ามาพบปะเพื่อพูดคุย ด้วย ในอนาคตคาดว่าความร่วมมือต่างๆจะเป็นไปได้ด้วยดี อะไรที่สามารถช่วยกันได้ ร่วมมือกันได้ ทาง ศอ.บต. ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับ กรมการพัฒนาที่ดินของรัฐบาลกลางประเทศมาเลเซีย หรือ FELDA เป็นหน่วยงานพัฒนาที่ดินของรัฐบาลกลางประเทศมาเลเซีย ได้จัดการบริหารสวนยางพาราในพื้นที่ 29,757.07 เฮกตาร์ ซึ่งมีเจ้าของรายย่อยแล้ว 10,720 ราย ตั้งอยู่ทั่วคาบสมุทรมาเลเซีย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐปะลิส เคดาห์ เปรัก เนอเกอรีเซิมบีลันและปาหัง ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากขาดแคลนคนกรีดยาง กรมการพัฒนาที่ดินของรัฐบาลกลางประเทศมาเลเซีย จึงได้เข้าหารือกับผู้บริหาร ศอ.บต. เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับสมัครคน จํานวน 500 คน เพื่อทํางานในกรมการพัฒนาที่ดินของรัฐบาลกลางและทํางาน นอกจากนี้ FELDA ยังได้เข้าหารือกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานจัดหางานในภาคใต้ของประเทศไทย อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซียมีมาอย่างยาวนาน มีความเกี่ยวเนื่องกันในหลายมิติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมไปถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในส่วนของด้านอาชีพ คนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพตัดยางจึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในประเทศต้นทางของแรงงานเพื่อฟื้นฟูการขาดแคลนคนงาน รักษาผลผลิตยางที่เพิ่มขึ้นและสร้างความมั่นคงของรายได้เกษตรกรรายย่อยให้มีเสถียรภาพและที่สำคัญสามารถส่งเสริมให้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีอาชีพ มีงานทำ สามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้อีกด้วย

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ