การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย”

วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย” โดยมี นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์) นายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร แทนหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ร่วมพิธีเปิด

ด้าน นายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย อีกทั้งมีเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสื่อสารในหลายพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 35, เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลตำบลนครชุม และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคม ดำเนินโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองกำแพงเพชร โดยมีกิจกรรมตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยเริ่มโครงการบริเวณหน้าร้านธรรมรัตน์โภชนา หน้าวิโรจน์การแพทย์ วงเวียนต้นโพธิ์ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และจะดำเนินการในบริเวณอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นลำดับต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220914094331250


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ