สำนักงาน คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบกรณีน้ำท่วม

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

สำนักงาน คปภ. จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานด้านประกันภัย ณ สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และสำนักงาน คปภ. จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประสานงานด้านประกันภัยในการรับแจ้ง ตรวจสอบข้อมูล และเอกสารการจัดทำประกันภัย รวมทั้งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ได้เพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อมูล โดยผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม สามารถแจ้งข้อมูลได้ผ่านช่องทาง E-mail : floodppd@oic.or.th โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและประสานไปยังบริษัทประกันภัย เพื่อให้การดูแลแก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีหนังสือถึงนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และนายกสมาคมประกันชีวิตไทย แจ้งบริษัทสมาชิกติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านประกันภัย พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบความเสียหาย เพื่อเตรียมพร้อมในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบภัยรีบสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สิน โดยเฉพาะรถยนต์ที่มักจะได้รับความเสียหาย

โดยให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม แบ่งเป็น 5 ระดับคือ ระดับ A น้ำท่วมถึงพื้นรถยนต์ ประเมินค่าซ่อม 8,000-10,000 บาท / ระดับ B น้ำท่วมถึงเบาะนั่ง ประเมินค่าซ่อม 15,000-20,000 บาท / ระดับ C น้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้า ประเมินค่าซ่อม 25,000-30,000 บาท / ระดับ D น้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้า ประเมินค่าซ่อมเริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไป และระดับ E รถยนต์จมน้ำทั้งคัน บริษัทจะคืนทุนประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม ขอให้ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ซื้อไว้ว่าให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมด้วยหรือไม่ หรือสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220913095956840


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ