สสจ.ยะลา รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 Yala Health Alert : ประเด็นงานแม่และเด็กจังหวัดยะลา

วันนี้( 12 กันยายน 2565) ที่ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ยะลา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผ่านออนไลน์ ระบบ zoom metting โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ คือ รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสําเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวงและเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังให้แก่หน่วยงานที่ได้รับ เป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานต่างๆเป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานราชการได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างมีความสุข และอำนวยความสะดวกที่สุด ซึ่ง จ.ยะลา

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานในพื้นที่ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ผลงาน Yala Health Alert : ประเด็นงานแม่และเด็กจังหวัดยะลา รับเสียงเชียร์จากกองเชียร์ สสจ.ยะลา สุดน่ารักมาร่วมลุ้น ร่วมส่งเสียงเชียร์ ส่งกำลังใจในครั้งนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า การมอบรางวัลเลิศรัฐมีมาเกือบ20 ปี แล้ว แต่2 ปีหลัง ด้วยสถานการณ์โควิด19 ได้จัดพิธีมอบรางวัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก แต่ยังคงได้เห็นภาพการตื่นเต้นของผู้เข้าร่วมงาน ทั้งได้รางวัลและไม่ได้รางวัล ยังคงคึกคัก ดั่งงานแบบออนไซต์ในปีก่อนๆ แต่ละหน่วยงานกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก มีการยกป้ายไฟ ส่งเสียงเชียร์ แสดงความตื่นเต้น ปรีดา เลิศรัฐอาจจะไม่ใช่รางวัลใหญ่ เป็นรางวัลเล็กๆ แต่ก็ได้ผ่านการคัดเลือก เลือกที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัลฯ ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ อย่าท้อ ไม่ท้อถอย ประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 20 ปี บอกว่าการเสนอผลงานแต่ไม่ได้รับรางวัล แต่ในปีถัดมายังได้ ท่านสามารถตามลุ้นได้ทุกปี ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ต้องมีการพัฒนาด้วยนวัตกรรมใหม่ๆตลอด โลกเปลี่ยน การคาดหวัง การรับบริการก็ต้องเปลี่ยนไป ผู้ให้บริการก็ต้องเปลี่ยนไป ตามยุคตามสมัย ต้องอาศัยความร่วมใจของทุกคน เพื่อที่ปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนไปได้ ยืนหยัดทำงานต่อไปในโอกาสหน้า และสามารถรับรางวัลในคราวต่อๆ ไปได้ อยากเห็นการขยายผลความคืบหน้าต่อไป

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ