สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ (อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย) ภายใต้โครงการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ (อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย) ภายใต้โครงการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยมี นายนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมมาโย รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ (อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย) ภายใต้โครงการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายหลังการเปิดประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และเสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพและความปลอดภัยให้กับจังหวัดเชียงราย และประเทศไทย โดยมีผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มาให้นโยบายในการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยและแนวทางการขับเคลื่อนอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย รวมถึงยังมีหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในฐานะอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เทคนิคการสร้างความประทับใจ และจิตวิทยาการบริการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จากเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว เครือข่ายผู้ประกอบการโรงแรมและพนักงาน เครือข่ายมัคคุเทศก์ บริษัทนำเที่ยว เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือในภาคส่วนต่างๆของการท่องเที่ยว จำนวน 50 คน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220906134339614


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar