จังหวัดบึงกาฬ พร้อมกองปฏิบัติการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการลักลอบดูดทราย พื้นที่ อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายวรพจน์ ไม้หอม รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการลักลอบดูดทราย พื้นที่ริมแม่น้ำโขงในเขตจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้เจ้าของกิจการท่าทรายปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทรายให้ถูกต้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ

นายวรพจน์ ไม้หอม รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สนธิกำลังกับ ท่านธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ สนง.ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบการท่าทราย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย เกี่ยวกับใบอนุญาตการดูดทราย พื้นที่การดูดทราย และการทำการดูดทราย ต่อผู้ประกอบการว่ามีการกระทำผิดหรือไม่ และแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป

นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การลงพื้นที่ท่าทรายในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ก็ได้ตรวจสอบการประกอบการว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ ซึงมีกฎหมายหลายฉบับที่ควบคุมดูแลการดูดทราย ริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงได้แนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงพักการดูดทรายเนื่องจากเป็นฤดูฝน น้ำเชี่ยว อาจทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งได้ จึงได้แนะนำสถานประกอบการท่าทราย ให้ทราบถึงข้อกำหนดต่างๆ ของการประกอบการดูดทราย เพื่อให้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง และขอความร่วมมือให้เฝ้าระวังสภาพแวดล้อม การกัดเซาะตลิ่ง ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ให้สอดส่องดูแลช่วยกันต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220902122614510


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ