รัฐบาลชวนประชาชน เริ่มใช้วงเงินสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 เริ่มวันนี้วันแรก

รัฐบาลชวนประชาชน เริ่มใช้วงเงินสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เริ่มวันนี้วันแรก โดยรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตค 2565

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน ไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ฯ สำหรับประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์หรือไม่เคยยืนยันตัวตน ขอให้เร่งยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์ครั้งแรก โดยผู้มีสิทธิรายใหม่และรายเดิมจะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. เพื่อมิให้ถูกตัดสิทธิ์

 

สำหรับโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ใช้วงเงินรวม 21,200 ล้านบาท รัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นรายได้ให้ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านการใช้จ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการทั่วไป รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิวงเงิน ตามกรอบระยะเวลา เพื่อร่วมกันสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทุกระดับให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

 

ส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนของประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการฯระยะที่4 (ประชาชนรายเดิมฯ) กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 แล้วจำนวน 18.76 ล้านราย ส่วนประชาชนรายใหม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้ว ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 426,328 ร้านค้า
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220901093051013


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ