สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่คลิป "ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชมคลิปวิดีโอ "ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"
ได้ทาง www.oic.go.th และ www.facebook.com/oicinfo
และขอหารือทางโทรศัพท์ 0 2283 4686-87
 


image วิดีโอ
ตอนที่ 1 ข้อมูลข่าวสารคืออะไร
ตอนที่ 2 ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ตอนที่ 3 วิธีการขอข้อมูลข่าวสาร
ตอนที่ 4 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
ตอนที่ 5 การร้องเรียน
ตอนที่ 6 การอุทธรณ์
ตอนที่ 7 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ตอนที่ 8 เกี่ยวกับปัญหา


คะแนนโหวต :