"ศูนย์ดำรงธรรม อ.เมืองสุพรรณบุรี ลุยยุติปัญหาปิดทางสาธารณประโยชน์ริมแนวร่องน้ำ ม.7 ต.ตลิ่งชัน"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ ชาวสวน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และ นายวัชรินทร์ เกิดเอี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กรณีปิดทางสาธารณประโยชน์ริมแนวร่องน้ำฯ

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่ปิดทางสัญจรเข้า-ออกพื้นที่การเกษตรริมแนวร่องน้ำสาธารณประโยชน์ในเรื่องระเบียบ/กฎหมาย ให้ได้รับทราบด้วยความเข้าใจดีแล้ ว โดยเหตุเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องแนวเขตและวิธีการปฏิบัติ และด้วยเจตนาที่ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม จึงยินยอมให้ความร่วมมือที่จะดำเนินการรื้อถอนรั้วลวดหนามที่ปิดกั้นทางให้แล้วเสร็จ (อย่างช้าภายในวันพรุ่งนี้ ก่อนเวลา 12.00 น. เนื่องจากรอหาแรงงานมาช่วยรื้อ ประกอบกับเส้นทางแม้จะไม่สะดวกแต่ยังพอเลี่ยงสัญจรได้ - อบต.ตลิ่งชัน กำกับติดตามผล) อย่างไรก็ตามระหว่างนี้เจ้าของที่ดินประสงค์จะทราบแนวเขตที่ชัดเจนถูกต้องจึงได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีไว้ และกำหนดทำการรังวัดในวันที่ 15 สิงหาคม นี้ โดยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีพร้อมร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความเป็นธรรม ภายใต้ระเบียบ/กฎหมายแก่พี่น้องประชาชนต่อไป

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar