บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขยายสิทธิส่วนลดค่าก๊าชหุงต้มเพิ่มเติม (ก.ค.-ก.ย. 65) บรรเทาความเดือนร้อนผู้มีรายได้น้อย ในช่วงที่สินค้าขึ้นราคา

กรมบัญชีกลาง


ไฟล์เอกสารประกอบ
25 มิ.ย - 1 ก.ค (1).doc |

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar