ประกาศรับสมัคร องค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน ของประเทศไทย

📢📢📢ประกาศรับสมัคร📢📢📢

องค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน ของประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2565

รางวัลมี 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรภาคประชาสังคม (NGO/CSO)

2.ประเภทองค์กรภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งรวมถึง วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

วัตถุประสงค์ของรางวัล เพื่อให้การยอมรับและเชิดชูผลงานความสำเร็จขององค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ (NGO/CSO/Private Sector) ในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ของประเทศไทย

องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร ลงนามโดยรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสตรี ครอบครัว และชุมชน) และเลขาธิการอาเซียน

------------------------

องค์กรที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.m-society.go.th

------------------------

สนใจสมัคร คลิก กรอกใบสมัคร ที่นี่

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

https://forms.gle/hRFNtVX1mhhZQ212A

------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

📞โทร. 02 202 9095

✉️ Email: aean.fad@m-society.go.th และ aseanmso@gmail.com


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครองค์กรเพื่อรับรางวัล AOSWADA ประจำปี พ.ศ. 2565.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar