สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง มอบหมาย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เดินหน้าให้ความรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน พร้อมสนับสนุนเครื่อง?ลงคะแนน?เลือกตั้ง?เพื่อการ?เลือกตั้ง?สมาชิกสภา?นักเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตรัง มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชน และนักเรียน ได้ตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้สิทธิ การมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และหวงแหนในสิทธิที่ตนมี ส่งผลให้เป็นเยาวชนที่ดีของประชาติสืบไป

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar