วิทยาลัยสารพัดช่างตราดขอให้ผู้ปกครองมั่นใจ แม้จะปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติด สถานศึกษาต้องปลอดจากยาเสพติดทุกประเภท

(13 มิ.ย. 65) นายประดิษฐ์ ฮกทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งหลายฝ่ายยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ทางวิทยาลัยสารพัดช่างตราดได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างตราดจะมีครูเวรประจำทุกวัน ตรวจกระเป๋านักศึกษาก่อนเข้าวิทยาลัยเพื่อป้องกันนักศึกษานำสิ่งเสพติดเข้ามาในวิทยาลัยสารพัดช่างตราด พร้อมทั้งในทุกวันจะมีการพูดให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดบริเวณหน้าเสาธงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการประชุมผู้ปกครองให้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันปัญหาที่นักศึกษาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากเรื่องสถานศึกษาปลอดยาเสพติดนับเป็นโยบายหลักที่คณะครู อาจารย์ และนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่านักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างตราดปลอดยาเสพติดอย่างแน่นอน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220613154451158คะแนนโหวต :
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม