ยิ่ง พ่อแม่ มีความสุข ลูก ๆ ยิ่งมีพฤติกรรมสุขภาพดี

 

ปัจจุบัน เด็ก ๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากพฤติกรรมด้านสุขภาพในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย รวมถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านครอบครัวก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ๆ โดยผ่านการเรียนรู้ การส่งเสริมจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

 

https://www.facebook.com/TPAK.Thailand/photos/a.125522615729926/453157509633100/คะแนนโหวต :
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม