กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดกิจกรรม "เปิดบ้าน สปต.” (FO Open House)

วันนี้ (๗ ต.ค.๖๓) กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดกิจกรรม "เปิดบ้าน สปต.” (FO Open House) โดยผู้บริหารประจำกรมประชาสัมพันธ์ อาทิ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีฯ และนายเสมอ นิ่มเงิน ผอ.ศสช. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารหอประชุม ๑ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภายใน กรมประชาสัมพันธ์ เข้าใจและรู้จัก สำนักประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ มากขึ้นใน ๔ มิติ ดังนี้
๑. คนงานเงิน ๒. การบริหารและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ๓. ตัวอย่างกิจกรรมทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ และ ๔. กิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้ในอนาคต กรมประชาสัมพันธ์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับประเทศด้านสื่อและสนเทศอาเซียนรวม ๔ ประชุม รวมทั้งการลงนาม MOU กับตุรกีและรัสเซียเพื่อขยายความร่วมมือทวิภาคีกับต่างประเทศด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :