อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รับฟังการสรุปโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(6 ม.ค. 64) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รับฟังการสรุปโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรับฟังแผนการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งในปีที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์กับโครงการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เนื่องจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภากับประชาชนในทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศให้พัฒนาไปตามแผนการปฏิรูป ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะการลงพื้นที่พบปะประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ..//

ข้อมูล : FB นวัศกรณ์ เลขารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :