91 ปีกรมประชาสัมพันธ์ ภาคีรัฐ-เอกชน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์สื่อสารภาครัฐสู่ประชาชน

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2567) กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 91 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งมีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่สนับสนุนความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ผ่านมา ร่วมแสดงความยินดี โดยมีนางสุดฤทัย  เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ 

ในปีนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดงานระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 โดยมีพิธีมอบรางวัลแก่บุคลากร/หน่วยงานดีเด่นของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 รางวัลประกวดภาพถ่าย "Thainess in Frame: มองไทยผ่านมุมกล้อง" และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรมประชาสัมพันธ์ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้มีนางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม นอกจากนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมรับฟังเสวนาวิชาการ “ทำสื่ออย่างไร...ให้ใจฟู” ตลอดจนกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้หัวข้อ “91 ปี PRD Amazing We Are”  

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ช่วงเช้าจัดให้มีพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน จากนั้นช่วงค่ำเป็นกิจกรรมลีลาศ “ฟลอร์เฟื่องฟ้า ลีลาลีลาศ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้า

กรมประชาสัมพันธ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2476 มีวิวัฒนาการมาจากกองโฆษณาการและพัฒนามาตามลำดับเป็น สำนักงานโฆษณาการ กรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าใจ สามารถนำข้อมูลข่าวสารของรัฐไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยึดมั่นการเป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar