สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ แถลงข่าว เตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมมอบทุนการศึกษา ๑๒๐ ทุน

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ แถลงข่าวการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุม อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ มี พันตำรวจเอกพลวุฒิ วิเศษสงวน ประธานอำนวยการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓ และนางสาวอรัญญา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ฐานะเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายพิธีกร อาจารย์นคร ถนอมทรัพย์ ประธานฝ่ายจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมงานวันพ่อแห่งชาติ การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นผู้แถลงข่าว โดยทาง สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ มีการเตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒๑ คน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ๑๒๐ ทุน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ภาพ พุทธรัฐ ศิลาพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :