กรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสารสนเทศ ครั้งที่ 22 (22 ASEAN COCO-SCI)

ช้าวันนี้ (27 พ.ค. 64) กรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสารสนเทศ ครั้งที่ 22 (22 ASEAN COCO-SCI) โดยนางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมประจำปี โดยกำหนดให้ 1 ปี จัดเพียง 1 ครั้ง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นไปแล้ว อาทิ โครงการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 และโครงการร่วมผลิตสารคดี “นักธุรกิจหญิงต้นแบบอาเซียน เป็นต้น สุดท้ายในฐานะเจ้าภาพ กรมประชาสัมพันธ์ ได้เสนอ 2 โครงการ ต่อที่ประชุมดังนี้ 1. โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (ASEAN Exchange 2022) 2. โครงการผู้นำสื่อสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ (ASEAN Young Cyber Influence ) เพื่อสร้างกลไกในการจัดการบริหารประเด็นในการจัดการข้อมูลที่ทันเวลา และจัดการกับข่าวลวง พร้อมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในสื่อออนไลน์

ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ /นายเชษฐ์)

ว/ด/ป : 27.05.2564


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :