คณะสื่อมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กว่างซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าสัมภาษณ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

คณะสื่อมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กว่างซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าสัมภาษณ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในระหว่างการเยือนประเทศไทย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคารกรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar