พิธีรับประกาศนียบัตรผู้เข้ารับฝึกการอบรมหลักสูตร “พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์” ระดับกลางรุ่นที่ 5

พิธีรับประกาศนียบัตรผู้เข้ารับฝึกการอบรมหลักสูตร “พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์” ระดับกลางรุ่นที่ 5

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 สถาบันประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 5 จัดขึ้นโดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โดยการจัดฝึกการอบรมข้าราชการฯ ระดับกลางรุ่นที่ 5 ในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม จนถึง 2 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผู้สำเร็จหลักสูตร จำนวน 28 ท่าน


ภาพประกอบ

https://prtechnicaldm.prd.go.th/th/content/category/detail/id/13/iid/186669


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar