การปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันสื่อ” รุ่นที่1

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 (เวลา 16.00 น.) นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันสื่อ” รุ่นที่1 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา และมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 41 คน ณ ห้องประชุมแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร

 

ภาพประกอบ

https://prtechnicaldm.prd.go.th/th/content/category/detail/id/12/iid/186643


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar