การเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  “พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ ๕

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ ๕  ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล  ชั้น ๒ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๘ ท่าน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายสื่อ ผอ.สทท และ ผอ.สวท จำนวน ๔ ท่าน หัวหน้าส่วน/ฝ่าย จำนวน ๒๐ ท่าน และ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส จำนวน ๔ ท่าน

 

ภาพประกอบ

https://prtechnicaldm.prd.go.th/th/content/category/detail/id/12/iid/179847


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar