วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 88 กรมประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ New Normal

กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 88" ในรูปแบบ New Normal

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมสักการะพระพรหม พระอินทร์ พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 พระบรมรูปหล่อ รัชกาลที่ 9 และพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณกรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด New Normal เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างปลอดภัย ร่วมกันระมัดระวังตนเองและคนรอบข้างในสถานการณ์ปัจจุบัน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.09 น. ณ กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :