กรมควบคุมมลพิษ ขยายผลการดำเนินโครงการความร่วมมือภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

กรมควบคุมมลพิษ ขยายผลการดำเนินโครงการความร่วมมือภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย” โดยมีนางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมลงนาม พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคม ภาคเอกชนที่เป็น Brand Owner ขนาดใหญ่ และบริษัทรับการจัดของเสียอันตราย ชุมชน” ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กรมควบคุมมลพิษ

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดี คพ. เปิดเผยว่า โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวม ของเสียอันตรายจากชุมชนในวันนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดให้มีจุดทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน หรือจุด drop off และส่งเสริมให้ประชาชนมีการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไป ซึ่งเริ่มดำเนินการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่ปี 2560 นำร่องรับของเสีย 4 ประเภท คือ หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี และซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของเสียอันตรายเหล่านี้หากทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไปและได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้องและเกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในระยะสั้นและระยะยาว และมีแผนที่จะขยายโครงการฯ ให้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ จึงร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคม ภาคเอกชน รวม 50 องค์กร ตั้งเป้าหมายจัดให้มีจุด drop off ของเสียอันตรายจากชุมชนกว่า 5,000 แห่ง ความร่วมมือนี้จะทาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ มีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับอันตราย จากของเสียอันตรายจากชุมชน มีการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้อง ทำให้เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนเข้าสู่ระบบมากขึ้นและได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar