พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR" รุ่นที่ 14

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR" รุ่นที่ 14 โดยได้รับเกียรติจาก นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์

https://prtechnicaldm.prd.go.th/.../detail/id/13/iid/165301


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar