การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่น

กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2556 ขึ้น ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับรางวัล และร่วมขับเคลื่อนสังคมด้านสิทธิและความเสมอภาคทางเพศต่อไป

ภาพประกอบ

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar