สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม "สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน"

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม "สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน"
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการประชุม ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอเคลีย์ ประตูน้ำ

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่

การบรรยายสรุปในหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ๒๐๒๑" โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

การกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ" โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

การบรรยายพิเศษ "ออกสื่ออย่างไรให้ได้ใจคนดู: เทคนิคการตอบคำถามสื่อมวลชน การบริหารจัดการผ่าน Social Media และทักษะจำเป็นของโฆษกกระทรวง"

กิจกรรม "โฆษก...บอกเล่า" และ "ประชาสัมพันธ์จังหวัด...บอกต่อ"

การชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ID IA IR Chat) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักโฆษก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล และกรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :