สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครงาน วันที่แผยแพร่ 28/01/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่แผยแพร่ 11/02/2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่แผยแพร่ 17/02/2564

คะแนนโหวต :