ประกาศกองคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 


ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วันที่แผยแพร่  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่แผยแพร่ 13/03/2567

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar