สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสทท. ลงวันที่ 15 พ.ค. 2567 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar