ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้สมัครสอ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar