ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ในหน่วยงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ในหน่วยงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar