สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ (สอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสทท. ลว. 31 ม.ค. 2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ (สอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar