ประกาศสำนักข่าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักข่าว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ |
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ |
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar