สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ สทท. ลว. 9 พ.ย. 2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar