ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนีักงานธุรการ และพนักงานกระจายเสียงภาษาท้องถิ่น

 


  วันที่แผยแพร่  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนีักงานธุรการ และพนักงานกระจายเสียงภาษาท้องถิ่น วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar