กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 


กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วันที่แผยแพร่  
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar