ประกาศสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักข่าว ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และเจ้าพนักงานธุรการ |
สำนักข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ |
ประกาศสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar