ประกาศสำนักข่าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักข่าว เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป |
ประกาศสำนักข่าว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป |
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar