สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา)

 


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัครา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา) วันที่แผยแพร่ 15/08/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัครา (ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัครา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา) วันที่แผยแพร่ 21/08/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่ 31/08/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar