บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกรมประชาสัมพันธ์ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ด้านทั่วไป) ของกรมประชาสัมพันธ์

 


ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่  
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ด้านทั่วไป) วันที่แผยแพร่ 27/04/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar