สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 


ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตีั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่แผยแพร่  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่แผยแพร่  
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่แผยแพร่ 23/04/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar