สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ

 


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประกาศรับสมัครรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา วันที่แผยแพร่ 18/01/2566
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่แผยแพร่ 26/01/2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ วันที่แผยแพร่ 3/02/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar