สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตัดต่อ 2 อัตรา และเจ้าหน้าที่กราฟิก 1 อัตรา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ สทท. ลว. 19 ม.ค. 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตัด 2 อัตรา และเจ้าหน้าที่กราฟิก 1 อัตรา |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar