ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 


ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา วันที่แผยแพร่ 4/01/2566
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วันที่แผยแพร่ 10/01/2566
3. ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วันที่แผยแพร่ 17/01/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar