สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 


สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่แผยแพร่ 29/12/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว วันที่แผยแพร่ 17/01/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่แผยแพร่ 27/01/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar